interior project

interior design project

Koog aan de Zaan 

november 2020